DDM Praha 4 Hobby centrum 4
Volný čas profesionálně

SPRÁVCE AREÁLU VLTAVANŮ 229

Nabízíme široký výběr činností a možností aktivního trávení volného času pod vedením profesionálních lektorů.

Sport, technika, umění, tanec, hudba, výuka jazyků, keramika, výtvarný ateliér a nahrávací studio v centru volného času pro děti, mládež i dospělé.

ZÁJMOVÉ KROUŽKY, TÁBORY, poznávací zájezdy, výlety, aktivity, SOUTĚŽE, kurzy, akce, přednášky a školení.

Provoz sportovních zařízení a relaxačního areálu Vltavanů 229, lezeckých stěn, nahrávacího studia, učeben a pracovních dílen projektu Polytechnická hnízda, turistické ubytovny skupin AMFORA, Fitness centra a 4 Center předškolních dětí (CPD) s denním režimem.

Studijní středisko Virtuální univerzity 3. věku a regionální zastoupení projektu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE).

Nově zajišťujeme v Praze 1 provoz Střediska volného času Jednička, s lokální nabídkou pravidelných zájmových činností.

Zřizovatelem je hlavní město Praha.