Kroužky v areálu

6 kroužků v areálu Vltavanů 229

Informace: Kateřina Bubeníková, lektorka, vedoucí odd., e-mail: bubenikova@hc4.cz, 778 727 286

CPD Vodníček
PO-PÁ 08:00-13:00

ODKAZ Věk: 3-6 let

Centra předškolních dětí (CPD) jsou vyhledávanou alternativou pro rodiče dětí, kteří upřednostňují vlídné prostředí rodinného typu s menším kolektivem. CPD jsou určena dětem od 3 do 5 let, kolektiv je smíšený v celkovém počtu 15 dětí. V každém centru se v přátelské atmosféře o děti starají 2 zkušení pedagogové. Naši pracovníci sledují nové trendy ve výchově a rozvoji dovedností dítěte, aktivně navštěvují semináře a školení.

In-line bruslení
ÚT 16:00-17:30

ODKAZ Věk 08-15 let

Kroužek probíhá na modřanské cyklostezce. Sraz dětí je v areálu Vltavanů. Výuka probíhá sezonní formou (podzimní a jarní část), v případě nepříznivého počasí budeme v klubovně AV.

Podzimní část - (14.9.-2.11.2021)
Jarní část - (5.4.-14.6.2022)

Kroužek je otevřen při minimálním počtu 5ti přihlášených dětí.

Koumák I. přírodovědný kroužek
ČT 17:00-18:00

ODKAZ Věk 06-08 let

Přírodovědně zaměřený kroužek pro zvídavé děti, které mají zájem o přírodu. Cílem kroužku je seznámit děti se základními ději v přírodě, kdy jednoduchými zábavnými pokusy se základy chemie, biologie a fyziky, jim pomůžeme pochopit, jak některé věci a jevy vznikají a fungují.

Využijeme krásného prostředí v okolí Vltavy a pravidelnými vycházkami do přírody, budeme poznávat rostliny i živočichy a dětem tak umožníme přímý kontakt s přírodou. Společně se tak pokusíme porozumět vztahům mezi člověkem a přírodou. V kroužku se také budeme hodně věnovat práci s mikroskopem a přírodními materiály.

Součástí schůzek budou také poznávací i postřehové hry a exkurze na zajímavá místa.

ODKAZ Věk 04-05 let

Cílem zábavně hudebního kroužku, je rozvoj sluchového a muzikálního vnímání, rozvoj citu pro rytmizaci a melodizaci, rozvoj schopnosti projekce osobnosti do hudebního vyjádření. Obsahem je propojení hudebního sebevyjádření s pohybem, rytmizací, poslechem a dramatizací.


ODKAZ Věk 07-08 let

Děti se hravou formou seznámí s výtvarným jazykem, skrze pohádky a příběhy, vyzkouší si různé výtvarné techniky (malbu - barvami, štětcem i prstíčky, kresbu, stříhání, modelování, materiálové experimenty a prostorovou tvorbu). Náměty budou čerpány z říše rostlin, zvířat a světa kolem nás.

Cílem je celkový rozvoj jemné motoriky, vnímání barev a poznávání nových materiálů.

Děti postupně získají praktické dovedností a hlavně nové kamarády.


Twirling - Mažoretky začátečníci
PO 17:00-18:30

ODKAZ Věk 07-10 let

Baton – twirling (baton – hůlka, twirling – točení) je sport, který je založený na pohybu a koordinaci spojenou s půvabem a flexibilitou. Baton - twirling je moderní tanec , který v sobě obsahuje hned několik tanečních prvků jako je gymnastika, balet, moderní tanec a k tomu se přidává práce s hůlkou.

Kroužek vede zkušená lektorka, která se s dětmi zúčastnila na mistrovství republiky.