Provozní řád

PRAVIDLA PARKU

Areál je běžně přístupný:

1a) duben – říjen
PO - NE 9.00 – 20.00

1b) listopad – březen
PO – NE 9.00 - 17.00*

*) Provozní doba pro veřejnost může být upravena z důvodů předem domluvených akcí školských, sportovních a společenských zařízení a organizací popř. skupiny občanů

Zdržovat se v areálu mimo provozní dobu je zakázáno.

Vstup na veškeré vybavení areálu je na vlastní nebezpečí.

Správce areálu údržbou a pravidelnými bezpečnostními revizemi odpovídá za technický stav vybavení.

V případě nálezu aktuálního poškození vybavení prosím uvědomte správce nebo ostrahu areálu: Kontakt

PROVOZNÍ INFORMACE

Účel volnočasového areálu

 1. Volnočasový areál Vltavanů 229 je určen k odpočinku a rekreaci všech obyvatel hl. m. Prahy.

 2. Lanové prvky a další vybavení slouží pro zábavu, ale i ke zvýšení kondice a obratnosti.

 3. Součástí areálu jsou i budovy rekonstruované Vršovické vodárny, které jsou určeny pro zázemí areálu, slouží k občerstvení návštěvníků, poskytují hygienické zázemí a umožňují specifickou činnost provozovatele – organizaci dětských kroužků, akcí, vzdělávacích programů, činnost Center předškolních dětí a dětské herny s možností časově omezeného hlídání dětí.

 4. Hřiště a provozní objekt jsou určeny pro veřejnost a mohou být na základě dohody v určitých hodinách vyčleněny pro školské, sportovní a společenské zařízení a organizace.

Správa areálu

 1. Celý areál spravuje MHMP prostřednictvím své příspěvkové organizace Domu dětí a mládeže Praha 4 Hobby centra 4.

 2. DDM Praha 4 zajišťuje pravidelnou údržbu zeleně a hrací plochy, včetně příslušných revizí a servisu lanového centra a herních prvků. Dále otevírá a zavírá areál, zapůjčuje sportovní vybavení, prostřednictvím správce provádí pravidelnou údržbu, pečuje o čistotu a pořádek v areálu a za pomoci pedagogických pracovníků organizuje vlastní specifickou činnost.

 3. Správce dohlíží na dodržování pořádku a Provozního řádu pro návštěvníky hřiště. Správce je oprávněn vykázat z areálu ty uživatele, kteří nedbají jeho pokynů a nedodržují Provozní řád pro návštěvníky.

 4. Provozovatel neručí za odložené věci v areálu. Provozovatel nenese odpovědnost za škodu či zcizení soukromých věcí návštěvníků sportovišť.

 5. Každý návštěvník vstupuje a pobývá v zařízení na vlastní nebezpečí. Provozovatel odpovídá pouze za škody na zdraví či majetku způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jeho zaměstnanců či osob v obdobném poměru.

 6. Úrazy či škody na majetku je návštěvník povinen neprodleně oznámit správci areálu.

 7. Správce přijímá objednávky na rezervace a vede knihu jejich evidence.

 8. Údržba a provoz lanové centra a hracích prvků se řídí Návodem, který předal dodavatel stavby.

Poplatky za užívání areálu a vybavení

 1. Užívání areálu včetně zabudovaného vybavení je pro veřejnost zdarma.

 2. Školská, sportovní a společenská zařízení a organizace, popř. občané pro soukromé, sportovní akce, zaplatí sjednanou sazbu.

 3. Zájemce o vyhrazený čas dojedná dobu využití se správcem hřiště a zaplatí mu sjednanou částku. Správce umožní využití areálu, nebo jeho části, po provedené platbě.

 4. V pavilonu „A“ je pro návštěvníky areálu volně přístupné WC. Při vyhrazení herních prvků nebo celého areálu je užívání sociálních zařízení zahrnuto v ceně za tuto rezervaci.