DDM Praha 4 HOBBY CENTRUM 4
Volný čas profesionálně

SPRÁVCE AREÁLU VLTAVANŮ 229

Nabízíme široký výběr činností a možností aktivního trávení volného času pod vedením profesionálních lektorů.

Sport, technika, umění, tanec, hudba, výuka jazyků, keramika a výtvarný ateliér v centru volného času pro děti, mládež i dospělé.

ZÁJMOVÉ KROUŽKY, TÁBORY, poznávací zájezdy, výlety, AKCE, aktivity, SOUTĚŽE, kurzy, přednášky a školení.

Provoz sportovních zařízení a relaxačního areálu Vltavanů 229, lezeckých stěn, učeben a pracovních dílen projektu Polytechnická hnízda, turistické ubytovny skupin AMFORA, Fitness centra a 4 Center předškolních dětí (CPD) s denním režimem.

Studijní středisko Virtuální univerzity 3. věku a regionální zastoupení projektu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE).

V centru Prahy 1 zajišťujeme provoz Střediska volného času Jednička s lokální nabídkou pravidelných zájmových činností, letních i příměstských táborů, přednášek, soutěží, kurzů, školení a společenských akcí.

Zřizovatelem je hlavní město Praha.