Provozní řád

PROVOZNÍ A NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ V AREÁLU VLTAVANŮ 229

PROVOZNÍ DOBA

LÉTO  |  (duben-říjen)  letní čas  |  09:00 - 20:00  

ZIMA  |  (listopad - březen)  zimní čas  |  09:00 - 17:00

Provozní doba pro veřejnost může být upravena z důvodů předem domluvených akcí školských,  sportovních a společenských zařízení a organizací popř. skupiny občanů.
Zdržovat se v areálu mimo provozní dobu je zakázáno.

PODMÍNKY VYUŽITÍ   |   Užívání areálu včetně vybavení je pro veřejnost zdarma.

NÁVŠTĚVNÍK JE POVINEN

Respektovat návštěvní řád a pokyny správce areálu, chovat se slušně a ukázněně v souladu s obecné závaznou vyhláškou č. 6/2001 Sb. Hlavního města Prahy o ochraně veřejné zeleně tak, aby neohrožoval ostatní ani sám sebe a udržovat čistotu.

V případě nedodržování návštěvního řádu může být ostrahou areálu vykázán.

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY 


Pobyt i využití veškerého vybavení areálu je na vlastní nebezpečí.

Rodiče / zákonní zástupci ručí za bezpečnost, poučení a chování svých dětí. 

Děti do 6 let mohou vstupovat na příslušně označené vybavení areálu jen v doprovodu dospělé osoby. *

Děti do 3 let mohou zařízení používat, pokud je zabezpečen trvalý dozor dospělé, odpovědné osoby. *

*(nedovolte dětem vstup na herní prvky, pokud je zařízení kluzké; jeho povrch vlhký, namrzlý, zjistíte-li na něm závadu a za snížené viditelnosti.) 

Za odložené věci se neručí. 

V AREÁLU PLATÍ ZÁKAZ 


Poškozovat a znečišťovat prostor areálu včetně zeleně, zařízení a vybavení.

Manipulace (přesuny) vybavení areálu. 

Odkládat nebo vhazovat jakékoli věci, (včetně kamenů), na dojezdové plochy tobogánů.

Jezdit na kolech, koloběžkách a kolečkových bruslích. 

Vstup se psy a dalšími zvířaty; vstup za snížené viditelnosti.

Kouření, vnášení a konzumace alkoholu a omamných látek. 

Pořádat propagační a jiné (oslavy, pikniky) soukromé akce. 

Vstup s jakoukoli zbraní a ostrými, nebezpečnými předměty i (zábavnou) pyrotechnikou.

Stanovat, nocovat, rozdělávat a udržovat otevřené ohně

Rezervace organizovaných skupin (nad 20 osob)

Vstup na veškeré vybavení areálu je na vlastní nebezpečí. 

Správce areálu údržbou a pravidelnými bezpečnostními revizemi dle ČSN EN 1176 a ČSN EN 1177 odpovídá za technický stav vybavení. 

V případě nálezu aktuálního poškození vybavení prosím uvědomte správce nebo ostrahu areálu: Kontakt

PROVOZNÍ INFORMACE