Kroužky v areálu 

15 kroužků v areálu Vltavanů 229

Informace: Kateřina Bubeníková
lektorka, vedoucí oddělení

IN-LINE BRUSLENÍ  začátečníci

ÚT 15:00-16:00  | 07-12 let

ODKAZ  Věk 07-12 let

Kroužek je určen začínajícím bruslařům a  bude probíhat na modřanské cyklostezce. Sraz dětí je v areálu Vltavanů. Výuka probíhá sezónní formou (podzimní a jarní část), v případě nepříznivého počasí budeme v klubovně AV (údržba bruslí, deskové hry).
Podzimní část - 19.9.-31.10.2023 │ Jarní část - 2.4.-11.6.2024


IN-LINE BRUSLENÍ  pokročilí

ÚT 16:15-17:45 | 08-15 let

ODKAZ  Věk 08-15 let

Kroužek je určen začínajícím bruslařům a  bude probíhat na modřanské cyklostezce. Sraz dětí je v areálu Vltavanů. Výuka probíhá sezónní formou (podzimní a jarní část), v případě nepříznivého počasí budeme v klubovně AV (údržba bruslí, deskové hry).
Podzimní část - 19.9.-31.10.2023 │ Jarní část - 2.4.-11.6.2024


KOUMÁK přírodovědný kroužek 
ČT 17:00-18:00 | 07-10 let

ODKAZ  Věk 07-10 let

Přírodovědně zaměřený kroužek pro zvídavé děti, které mají zájem o přírodu. Cílem kroužku je seznámit děti se základními ději v přírodě, kdy jednoduchými zábavnými pokusy se základy chemie, biologie a fyziky, jim pomůžeme pochopit, jak některé věci a jevy vznikají a fungují.

Využijeme krásného prostředí v okolí Vltavy a pravidelnými vycházkami do přírody, budeme poznávat rostliny i živočichy a dětem tak umožníme přímý kontakt s přírodou. Společně se tak pokusíme porozumět vztahům mezi člověkem a přírodou. V kroužku se také budeme hodně věnovat práci s mikroskopem a přírodními materiály.

Součástí schůzek budou také poznávací i postřehové hry a exkurze na zajímavá místa. 

KUTILOVÉ I. mladší děti  
ST 14:30-16:00 | 07-09 let

ODKAZ  Věk 07-09 let

V areálu Vltavanů otevíráme nový řemeslný kroužek pro všechny zvídavé děti. V nových prostorách v pavilonu D, nabízíme ukázky základních lidských činností a řemesel. Kroužek je veden tak, aby děti v průběhu roku postupně získávaly dovednosti a návyky v práci s nástroji, a to od úplných základů až po složitější kutilské činnosti. Naučí se poznávat různé materiály a jejich možnosti a seznámí se se způsoby, jak s nimi pracovat. Budeme vyrábět ze dřeva, plastu, papíru, gumy, plechu a z dalších materiálů. Budeme používat vrtačku, pilky, kladiva, šroubováky, dláta, špachtle. Budeme řezat, vázat, šroubovat, lepit, vrtat a mnoho dalšího. Kroužek je vhodný pro kluky i holky, které baví vyrábět věci rukama.  

KUTILOVÉ II. starší děti
ST 16:15-17:45 | 10-13 let

ODKAZ  Věk 10-13 let

V areálu Vltavanů otevíráme nový řemeslný kroužek pro všechny zvídavé děti. V nových prostorách v pavilonu D, nabízíme ukázky základních lidských činností a řemesel. Kroužek je veden tak, aby děti v průběhu roku postupně získávaly dovednosti a návyky v práci s nástroji, a to od úplných základů až po složitější kutilské činnosti. Naučí se poznávat různé materiály a jejich možnosti a seznámí se se způsoby, jak s nimi pracovat. Budeme vyrábět ze dřeva, plastu, papíru, gumy, plechu a z dalších materiálů. Budeme používat vrtačku, pilky, kladiva, šroubováky, dláta, špachtle. Budeme řezat, vázat, šroubovat, lepit, vrtat a mnoho dalšího. Kroužek je vhodný pro kluky i holky, které baví vyrábět věci rukama.  

MODERNÍ TANEC 

ST 16:30-18:00 | 07-09 let

ODKAZ  Věk 07-09 let

Moderní tanec vychází z baletních prvků. Děti se během kroužku naučí základní baletní kroky, cítit hudbu a vnímat rytmus. Cílem je rozvíjet pohybové dovednosti a celkovou koordinaci těla zábavnou formou. Děti budou mít prostor pro individuální taneční projev, ale také se naučí choreografii, kterou v průběhu roku vytvoří společně s lektorem.

V závěru roku děti čeká závěrečné vystoupení. 


NOTIČKA Muzikohrátky s pohádkou

ÚT 15:00-16:00 | 03-05 let

ODKAZ  Věk 03-05 let

Cílem zábavně hudebního kroužku, je rozvoj sluchového a muzikálního vnímání, rozvoj citu pro rytmizaci a melodizaci, rozvoj schopnosti projekce osobnosti do hudebního vyjádření. Obsahem je propojení hudebního sebevyjádření s pohybem, rytmizací, poslechem a dramatizací.


PASTELKA I.    Výtvarka nejmladší školáci

ST 15:00-16:15 | 06-08 let

ODKAZ  Věk 06-08 let

Děti se hravou formou seznámí s výtvarným jazykem, skrze pohádky a příběhy, vyzkouší si různé výtvarné techniky (malbu - barvami, štětcem i prstíčky, kresbu, stříhání, modelování, materiálové experimenty a prostorovou tvorbu). Náměty budou čerpány z říše rostlin, zvířat a světa kolem nás.

Cílem je celkový rozvoj jemné motoriky, vnímání barev a poznávání nových materiálů.

Děti postupně získají praktické dovedností a hlavně nové kamarády.


PASTELKA II.  │  Výtvarka školáci 

ST 16:45-18:15 | 09-12 let

ODKAZ  Věk 09-12 let

Děti se hravou formou seznámí s výtvarným jazykem, skrze pohádky a příběhy, vyzkouší si různé výtvarné techniky (malbu - barvami, štětcem i prstíčky, kresbu, stříhání, modelování, materiálové experimenty a prostorovou tvorbu). Náměty budou čerpány z říše rostlin, zvířat a světa kolem nás.

Cílem je celkový rozvoj jemné motoriky, vnímání barev a poznávání nových materiálů.

Děti postupně získají praktické dovedností a hlavně nové kamarády.


ROBOTIKA v AV stavba VEX robotů 
ČT 17:00-18:30 | 09-14 let

ODKAZ  Věk 09-14 let

Při práci v kroužku budou využívány robotická stavebnice VEX. Náplní kroužku bude návrh a stavba mobilních robotů, robotizovaných modelů a programování jejich chování pomocí počítače. Sestavené roboty lze také ovládat chytrými telefony prostřednictvím technologie Bluetooth.  

CPD VODNÍČEK  - PŘIJÍMÁME NÁHRADNÍKY
PO-PÁ 08:00-13:00 | 03-06 let

ODKAZ   Věk: 3-6 let

Centra předškolních dětí (CPD) jsou vyhledávanou alternativou pro rodiče dětí, kteří upřednostňují vlídné prostředí rodinného typu s menším kolektivem. CPD jsou určena dětem od 3 do 5 let, kolektiv je smíšený v celkovém počtu 15 dětí. V každém centru se v přátelské atmosféře o děti starají 2 zkušení pedagogové. Naši pracovníci sledují nové trendy ve výchově a rozvoji dovedností dítěte, aktivně navštěvují semináře a školení. 

TÁBOROVÁ KYTARA I. 
PO 15:00-16:00 | 08-11 let

ODKAZ  Věk 08-11 let

Kroužek je určen pro všechny žáky, kteří se chtějí naučit hrát na kytaru. Vysvětlíme si, co jsou to akordy, jak držet kytaru, různé druhy kytarových rytmů a naučíme se spoustu táborových písniček. Kroužek je pro úplné začátečníky. 

TÁBOROVÁ KYTARA II. 
PO 16:15-17:15 | 12-15 let

ODKAZ  Věk 12-15 let

Kroužek je určen pro všechny žáky, kteří se chtějí naučit hrát na kytaru. Vysvětlíme si, co jsou to akordy, jak držet kytaru, různé druhy kytarových rytmů a naučíme se spoustu táborových písniček. Kroužek je pro úplné začátečníky. 

HUDEBNÍČEK I.  první krůčky s hudbou
ÚT 10:00-11:00 | 01-02 roky

ODKAZ  Věk 01-02 roky

Hudební kroužek pro nejmenší je určen pro rodiče s dětmi ve věku od 1 roku do 2 let. Obsahem kroužku Hudebníček jsou jednoduché písně, vyprávění, hudebně pohybové a rytmické hry, poslech skladeb, hra na rytmické hudební nástroje. Děti si zvykají na pobyt v kolektivu a učí se sociálním vztahům. Hravá forma všech činností a rozvoj přirozené zvědavosti jsou předpokladem pro úspěšné zvládnutí procesu učení v pozdějším věku.

Každá hodina rozvíjí určité téma ze života dětí, které odpovídá jejich věku a zkušenostem. Ke každému tématu je připravena odpovídající píseň, báseň a poslechová ukázka.

Je potřeba přihlásit dítě i doprovod. (platba pouze za dítě, doprovod zdarma) 

HUDEBNÍČEK II.  první krůčky s hudbou
ÚT 08:50-09:50 | 01-02 roky

ODKAZ  Věk 01-02 roky

Hudební kroužek pro nejmenší je určen pro rodiče s dětmi ve věku od 1 roku do 2 let. Obsahem kroužku Hudebníček jsou jednoduché písně, vyprávění, hudebně pohybové a rytmické hry, poslech skladeb, hra na rytmické hudební nástroje. Děti si zvykají na pobyt v kolektivu a učí se sociálním vztahům. Hravá forma všech činností a rozvoj přirozené zvědavosti jsou předpokladem pro úspěšné zvládnutí procesu učení v pozdějším věku.

Každá hodina rozvíjí určité téma ze života dětí, které odpovídá jejich věku a zkušenostem. Ke každému tématu je připravena odpovídající píseň, báseň a poslechová ukázka.

Je potřeba přihlásit dítě i doprovod. (platba pouze za dítě, doprovod zdarma)